Odd Molly ?r ett m?rke med sj?l, hj?rta och samvete.

V?R VISION

Odd Molly g?r positiv skillnad och kommer alltid att inspireras av och k?mpa f?r fler Mollys i v?rlden.

L?s hela v?r rapport om h?llbarhet h?r.

SJ?L

Odd Molly vill hj?lpa sina kunder att kl? sig p? ett milj?m?ssigt h?llbart s?tt och har ett unikt designkoncept med slitstarka plagg i h?g kvalitet tillverkade av milj?v?nliga material. Kl?der med minsta m?jliga milj?p?verkan – och som h?ller s? l?nge som m?jligt. Vi uppmuntrar ?teranv?ndning och ?tervinning.

HJ?RTA

Odd Molly vill k?mpa f?r kvinnors r?tt att sj?lva best?mma ?ver sina liv och ha m?jlighet att bidra till samh?llet. Ett samh?lle d?r kvinnor k?nner sig fria och v?gar f?lja sina dr?mmar genom sj?lvst?ndighet, yttrandefrihet och accepterad m?ngfald.

MEDVETENHET

Genom att ta ansvar vill Odd Molly p?verka sina samarbetspartners, sina anst?llda och samh?llet p? ett positivt s?tt. L?ngsiktiga, tillitsfulla relationer med samarbetspartner och anst?llda som skapar v?rde f?r alla omkring oss.MATERIALVAL

N?r vi v?ljer material till v?ra plagg har vi en valm?jlighet – vi kan anv?nda mer eller mindre h?llbara fibrer. Samtidigt m?ste garn och tyger uppfylla v?ra krav vad g?ller design och kvalitet. Vi kommer att ?ka procentandelen h?llbara fibrer i v?ra kollektioner s? snabbt vi kan. Kolla in v?ra kl?der i ansvarsfulla material.


PRODUKTION

Odd Molly har ingen egen produktion utan l?ter sina kollektioner tillverkas av utvalda leverant?rer i Kina, Indien, Italien, Litauen, Portugal, Spanien, Sri Lanka och Marocko. Eftersom m?nga produkter har invecklade, handsydda detaljer st?ller Odd Molly h?ga krav p? sina leverant?rer. Valet av tillverkare baseras framf?r allt p? produktkvalitet och leveransf?rm?ga, men vi tar ?ven h?nsyn till etiska och milj?m?ssiga faktorer samt hur ekonomiskt h?llbar produktionen ?r. Alla leverant?rer m?ste f?lja Odd Mollys avtal om kvalitet och kemikalier.


Social rapport 2019
Social rapport 2018
Social rapport 2017
Social rapport 2016
Prestandakontroll av varum?rket 2018
Prestandakontroll av varum?rket 2017
Prestandakontroll av varum?rket 2016

ETIKVi ?r stolta ?ver att f? meddela att vi undertecknat avtalet Swedish Fashion Ethical Charter f?r att aktivt arbeta inom branschen f?r att fr?mja m?ngfald och social h?llbarhet. De h?r standarderna omfattar minimi?lder, arbetsf?rh?llanden, h?lsof?rh?llanden, storlekar p? provkollektioner samt representation av m?ngfald vad g?ller etnicitet, ?lder och k?n. Det h?r dokumentet ?r unikt d? det ?r det f?rsta som tar upp alla branschens roller och metoder.

DJURSKYDD

? Odd Molly anv?nder inte det som klassificeras som ”?kta p?ls”, utan endast skinn fr?n djur som har f?tts upp inom livsmedelsindustrin. Till exempel skinn och p?ls fr?n f?r, getter, kor, alpackor och r?djur.

? Sedan november 2012 ?r Odd Molly medlem av programmet ”Fur Free Retailers”.

? Merinoullen som anv?nds av Odd Molly ?r mulesing-fri, eftersom den kommer fr?n Sydafrika d?r ”mulesing-metoden” inte anv?nds.

? Vi accepterar inte att man plockar fj?drar fr?n levande f?glar. V?ra underleverant?rer ?r certifierade enligt IDFL.

? Eftersom vi inte accepterar skadliga metoder f?r att klippa angorakaniner har vi beslutat oss f?r att inte anv?nda angoragarn i v?ra kollektioner.

L?s mer

www.swedishfashioncouncil.se
www.djurensratt.se
www.infurmation.com
www.palsfrihandel.se
www.furfreeretailer.comJ?MST?LLDHET


Vi tror p? j?mst?lldhet i ledande positioner och ?r stolta ?ver att vara rankade som nummer 1 p? Allbrights prestigefulla lista ?ver j?mst?llda f?retag f?r 2015.

Odd Mollys styrelse best?r av 50 % kvinnor och 50 % m?n, och ledningen best?r av 60 % kvinnor och 40 % m?n.

Vi hyllar Molly i allt vi g?r. Vill vill inspirera flickor och kvinnor i alla ?ldrar att bryta sig loss fr?n konventioner och f?lja sina egna dr?mmar. Vi kommer alltid att k?mpa f?r fler Mollys i v?rlden. Detta ?r anledningen till att vi startade Odd Project, ett initiativ f?r att uppfylla flickors livsl?nga dr?mmar.

SECOND HAND

I december 2019 f?rv?rvade vi Used By – en svensk, digital marknadsplats f?r second hand – som en del i v?rt h?llbarhetsarbete. P? Used By kan vem som helst s?lja kl?der, inredning och accessoarer inom kategorierna Mode, Hem samt Baby & Barn f?r att ge dem ett andra liv. D?r kan du ofta hitta Odd Molly-kl?der fr?n tidigare kollektioner. Eller varf?r inte s?lja kl?der du inte anv?nder l?ngre? F?r n?rvarande ?r Used By endast tillg?ngligt f?r svenska anv?ndare. Bes?k Used By.

MILJ?

Textilindustrin p?verkar milj? och anv?nder massor av vatten och kemikalier. Odd Molly siktar p? att vara ett h?llbart alternativ f?r v?ra kunder och vi jobbar kontinuerligt med olika f?rb?ttringar. Sm? steg ?r b?ttre ?n inga.

En av v?ra grundv?rderingar ?r att vi inte designar snabbmode – vi hoppas att varje plagg vi tillverkar ska bli ?lskat och anv?ndas i m?nga ?r.

KEMIKALIER

Alla Odd Mollys leverant?rer m?ste underteckna v?r lista ?ver Kemikalier med begr?nsningar, som f?ljer europeisk lagstiftning (REACH). F?r att s?kerst?lla att alla leverant?rer f?ljer reglerna testar vi v?ra material p? auktoriserade laboratorier.

Odd Molly ?r ocks? med i "Kemikaliegruppen" p? det svenska forskningscentret SWEREA, som st?djer textilf?retag i hanteringen av kemikalier inom deras logistikkedjor.

?TERVINNING

Vi samarbetar med organisationen Human Bridge. I samarbete med Human Bridge donerar vi kl?der vi inte kan s?lja i v?ra aff?rer. I st?llet f?r att kasta bort kl?derna g?r de till m?nniskor i n?d. Kl?derna sorteras innan de doneras f?r att s?kert vara rena och i gott skick. Om kl?derna inte uppfyller de h?r kraven ?tervinns de av Returtex.VATTEN

V?rldens alltmer krympande tillg?ngar av rent vatten ?r en utmaning f?r textilbranschen. F?r att medverka till en mer effektiv vattenhantering i de fabriker vi anlitar var Odd Molly 2010 ett av de 34 svenska f?retag som bildade Sweden Textile Water Initiative, i samarbete med SIWI, Stockholm International Water Institute.

Det projektet var en inl?rningsprocess om vattenproblem i logistikkedjan f?r textil- och l?der?terf?rs?ljare och har gett oss en djupare kunskap om hur vi kan bidra till en mer h?llbar vattenanv?ndning.

Vi tog ocks? fram riktlinjer kring fr?gor som r?r effektiv vattenanv?ndning, hur man kan f?rebygga vattenf?roreningar och hantera avfallsvatten i logistikkedjan.

STWI-projekten ?r n?sta fas i detta projekt, och b?rjar 2015. I ett unikt samarbete mellan STWI-varum?rkena, SIWI och SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) kan leverant?rerna f? experthj?lp f?r att ta reda p? hur de kan f?rb?ttra sin vattenhantering och ?ven f? relevant utbildning. Odd Molly har 3 leverant?rer som deltar i detta projekt.

F?r mer information kan du g? till STWI. Du kan ?ven l?sa den Globala rapporten, som kommer ut tv? g?nger per ?r, fr?n STWI-projekten.

Om du ?r intresserad av att l?sa mer kan du k?pa boken ”The Textile Challenge”. I den h?r boken f?r du l?sa hela ber?ttelsen och om idén bakom Sweden Textile Water Initiative. F?r varje exemplar som s?ljs sk?nks 1 USD till WaterAid India. K?p boken h?r!

KLIMATKOMPENSATION

Vi klimatkompenserar f?r alla koldioxidutsl?pp fr?n tillverkningen av f?rpackningarna till de produkter vi s?ljer p? n?tet. V?r kompensation g?r till att producera solkraft i Bhilwara i Indien, vilket bidrar till en fossilfri energif?rs?rjning. Staden ligger inte l?ngt fr?n New Delhi d?r vi tillverkar en del av v?ra kl?der, och d?rf?r kan vi se med egna ?gon vilka problem den fossila energif?rs?rjningen orsakar. Detta projekt minskar koldioxidutsl?ppen med cirka 8?700 ton per ?r.