Policy f?r sekretess och s?kerhet

Policy f?r sekretess och s?kerhet

Allm?nt

Odd Molly International AB hanterar personuppgifter och g?r d?rf?r sitt yttersta f?r att s?kerst?lla din sekretess n?r du anv?nder v?ra tj?nster. I den h?r policyn f?rklarar vi hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Odd Molly International AB respekterar din integritet och din r?tt till kontroll ?ver dina egna personuppgifter. V?ra riktlinjer ?r enkla. Vi talar ?ppet om vilka uppgifter vi samlar in och varf?r vi g?r det. Vi g?r v?rt yttersta f?r att skydda dina uppgifter.

I Odd Mollys policy f?r sekretess informerar vi om vilken typ av uppgifter vi samlar in fr?n och om dig, f?r vilket ?ndam?l uppgifterna samlas in, hur du kan h?lla kontroll ?ver dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss. Denna policy f?r sekretess g?ller d? du anv?nder appar, e-handelsfunktioner, webbsidor och tj?nster som finns i en app eller p? en webbplats som drivs av Odd Molly International AB. Odd Molly International AB ansvarar f?r de personuppgifter som samlas in enligt dessa villkor och ansvarar ?ven f?r att uppgifterna bearbetas i enlighet med g?llande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s Allm?nna dataskyddsf?rordning, och eventuell kommande lagstiftning som kan ers?tta eller komplettera ovann?mnda lagar och f?rordningar.

D? vi n?mner oddmolly.com i denna policy f?r sekretess inkluderar detta f?ljande webbplatser: v?r mobila app, oddmolly.fi, oddmolly.no, de.oddmolly.com, oddmolly.dk och www.wolfsie.com.

Personuppgifter vi samlar in

Odd Molly International AB samlar in uppgifter om du ?r kund eller om du registrerar dig f?r v?ra kommunikationskanaler. Vi definierar det som en kommunikationskanal om vi ber dig fylla i dina kontaktuppgifter. Exempel p? personuppgifter vi samlar in ?r namn, och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och postadress. I Sverige ber vi ocks? om personnummer. F?r att garantera att de uppgifter vi har om dig ?r korrekta kan vi vid behov uppdatera dem med hj?lp av offentliga register, vilket i Sverige bland annat kan vara Statens Personadressregister (SPAR).

Vi kan samla in uppgifter i samband med:
a) Meddelande om en tj?nst vi erbjuder via v?ra olika plattformar
b) D? du anger personnummer, e-postadress eller mobilnummer p? webbplatsen
c) D? du uppdaterar din information p? Mina sidor p? oddmolly.com
d) D? du kontaktar oss via e-post, telefon, v?ra webbplatser eller n?got av v?ra konton p? sociala medier
e) Om du prenumererar p? v?rt nyhetsbrev eller blir medlem i Odd Molly Club
f) Om du bes?ker oddmolly.com, d? vi samlar in bland annat trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata som IP-adress, enhetstyp, operativsystem och webbl?sartyp som anv?nts f?r bes?ket

Insamling efter medgivande

D? du ger ditt medgivande genom att klicka p? rutan ”Jag accepterar” eller liknande markeringsruta accepterar du att personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress som du registrerar p? olika platser i v?ra onlinetj?nster och appar kan anv?ndas i marknadsf?ringssyfte f?r den tj?nst d?r du ombads fylla i dina personuppgifter. Vi samlar ocks? in IP-adress, geografisk plats och intressen f?r att den marknadsf?ring som skickas till dig ska vara s? relevant som m?jligt och f?rhoppningsvis motsvara dina behov.

Genom att bes?ka oddmolly.com accepterar du att Odd Molly International AB har r?tt att l?gga till en tredjepartscookie p? din dator. Denna cookie registrera ditt beteende online f?r att vi ska kunna f?rse dig med relevant marknadsf?ring.

Hur vi anv?nder insamlade uppgifter

Odd Molly International AB bearbetar personuppgifter fr?mst f?r de ?ndam?l som anges nedan och f?r ytterligare ?ndam?l som uppges vid insamlingstillf?llet:

a) F?r att uppfylla best?llningar av tj?nster via n?gon av de plattformar som erbjuds av Odd Molly International AB
b) F?r att garantera god kundservice, t.ex. f?r att hantera dina f?rfr?gningar, korrigera felaktig information eller skicka information du beg?rt, t.ex. nyhetsbrev
c) Information om en best?llning av en tj?nst lagras och anv?nds som grund f?r allm?nna eller riktade erbjudanden, rabatter, kampanjer och marknadsf?ring
d) F?r att hantera kundprofiler samt f?r analyser och marknadsunders?kningar
e) F?r systemadministration och f?r att skaffa statistiska data om anv?ndares beteenden och m?nster, vilket fr?mst sker i sammanst?lld form
f) F?r att utveckla, leverera och f?rb?ttra v?ra produkter och tj?nster genom analys av ditt beteende p? v?ra webbplatser och appar
g) Personuppgifter anv?nds ocks? f?r analys f?r att utveckla riktade erbjudanden och tj?nster
h) F?r att skicka dig information om erbjudanden via SMS, e-post, appar, push-notiser eller andra digitala kontaktkanaler som sociala medier eftersom du har en aktiv kundrelation med oss
i) F?r att kunna kontakta dig via appar, SMS, e-post eller post om erbjudanden, kampanjer och tj?nster som vi tror kan vara av intresse f?r dig (observera att du n?r som helst kan avb?ja s?dana erbjudanden)
j) F?r att ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tj?nster baserat p? vad andra med liknande beteenden har varit intresserade av samt vilken typ av tj?nster du valt att anv?nda, tittat p? och visat intresse f?r
k) F?r att hj?lpa oss utveckla oddmolly.com till att bli mer anv?ndbar, och f?rb?ttra din anv?ndarupplevelse p? de erbjudna plattformarna genom att anpassa vilka tj?nster vi visar p? den anv?nda enheten
l) F?r att kunna skicka dig viktiga meddelanden om f?r?ndringar i v?ra villkor och policyer

Information som kan avsl?jas

Vi kan komma att dela information med andra f?retag som bearbetar data f?r v?r r?kning f?r att vi ska kunna utf?ra v?ra tj?nster, t.ex.: leverans, analys eller andra tj?nster f?r att uppr?tth?lla och till?mpa v?ra anv?ndar- och leveransvillkor. All hantering av personuppgifter sker dock under v?l skyddade och konfidentiella f?rh?llanden.

F?retaget samarbetar endast med partner som hanterar personuppgifter inom EU/EEA och med f?retag som till?mpar samma skyddsniv? som i EU/EEA, t.ex. genom till?mpning av det s? kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Om cookies

N?r du anv?nder v?r webbplats och v?r app kan personuppgifter samlas in med hj?lp av cookies. D? du bl?ddrar bland webbsidorna p? oddmolly.com lagras information om hur du anv?nder de webbsidor du bes?ker. Det kan r?ra sig om teknisk information om din enhet och internetanslutning, t.ex. operativsystem, webbl?sarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. D? du bes?ker v?ra webbplatser d?r v?ra tj?nster erbjuds kan olika tekniker anv?ndas f?r att k?nna igen dig f?r att vi ska l?ra oss mer om v?ra anv?ndare. Detta kan ske antingen via v?ra egna cookies eller med hj?lp av tredje parters teknologi.

Juridisk grund, lagring och avsl?jande av personuppgifter

Genom att l?mna information till Odd Molly International AB ger du oss till?telse att registrera och lagra information om vilka tj?nster du k?pt och att bearbeta personuppgifter f?r specifika ?ndam?l. Som juridisk grund f?r denna bearbetning kommer Odd Molly International AB att h?nvisa till f?ljande av kontrakt, juridisk skyldighet, legitimt intresse eller medgivande. Om vi anv?nder legitimt intresse som grund kommer detta endast att r?ra sig om de syften som anges ovan. Observera att du n?r som helst kan ta tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”.

Bearbetningen kommer att ske i enlighet med g?llande dataskyddslagstiftning, vilket inneb?r att dina personuppgifter inte sparas l?ngre ?n vad som beh?vs f?r att utf?ra bearbetningen. Odd Molly International AB sparar dina personuppgifter s? l?nge du ?r kund hos oss. Personuppgifterna kommer att raderas n?r de inte l?ngre ?r relevanta eller beh?vs f?r analys eller direkt marknadsf?ring i samband med de ?ndam?l f?r vilka de samlats in, eller d? du avbryter din prenumeration p? nyhetsbrev eller tar tillbaka ditt medgivande att bli kontaktad av oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”. En del uppgifter kan sparas l?ngre om detta kr?vs enligt lag, t.ex. redovisningslagstiftning. All hantering av personuppgifter sker dock under v?l skyddade och konfidentiella f?rh?llanden.

Dina r?ttigheter

Du har r?ttigheter i samband med dina personuppgifter och du har r?tt till kontroll ?ver dina uppgifter samt vilka uppgifter vi lagrar. Vi kommer p? eget eller ditt initiativ att korrigera uppgifter som visar sig vara felaktiga. Du kan ocks? n?r som helst kontakta oss f?r att be att f?r dina personuppgifter raderade eller neka till att de anv?nds. (Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”.) Om du anser att vi inte respekterar dina r?ttigheter kan du kontakta oss eller din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan n?r som helst be att vi slutar skicka marknadsf?ring till dig genom att skicka ett e-postmeddelande till v?r kundtj?nst eller genom att ”avbryta prenumerationen” fr?n e-postmeddelanden eller SMS som vi skickat dig. Du f?r ocks? g?rna kontakta v?r kundtj?nst som kan hj?lpa dig avbryta v?r kommunikation.

Dessutom har du r?tt att f? information om vilka av dina personuppgifter Odd Molly International AB har lagrat. Kontakta oss med hj?lp av kontaktuppgifterna nedan f?r att g?ra detta.

L?nkar till andra webbplatser.

Om v?r webbplats inneh?ller l?nkar till tredje parters webbplatser eller till material publicerat av tredje parter kan vi inte ansvara f?r inneh?llet eftersom Odd Molly International AB inte har n?gon kontroll ?ver inneh?llet p? s?dana webbplatser eller ?ver s?dant material. Vi ansvarar inte heller f?r skador och f?rluster som orsakas av att du anv?nt dessa l?nkar.

Ink?p med kort.

F?r att g?ra kortk?p hos oss s? s?kert som m?jligt skickas all information i krypterad form. Detta inneb?r att informationen passerar igenom en s?ker anslutning och att informationen p? ditt kort inte kan l?sas av obeh?riga utomst?ende parter.

Valideringskontroller utf?rs p? alla kunder som betalar med kort. Odd Molly International AB f?rbeh?ller sig r?tten att h?lla tillbaka leveranser om misstanke om bedr?geri f?religger. Av s?kerhetssk?l sparar vi inte n?gon betalningsinformation i v?r databas.

Jurisdiktion och g?llande lagar

Utan att begr?nsa dina konsumentr?ttigheter enligt ditt lands lagar, s? kommer v?r policy f?r sekretess och s?kerhet, liksom alla dispyter och klagom?l som uppkommer i samband med policyn f?r sekretess och s?kerhet att styras av Sveriges rikes lag. Dispyter som uppkommer i samband med Policyn f?r sekretess och s?kerhet eller anv?ndning av webbplatsen ska enbart avg?ras i svensk domstol.

Hur du kan kontakta oss

F?r mer information om v?r hantering av personuppgifter, eller om du har fr?gor, f?r du g?rna kontakta oss p?:
Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige
+46-8-522 28 552
support@oddmolly.com
gdpr@oddmolly.com

Denna policy f?r sekretess g?ller fr?n och med den 21 maj 2018.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software
男女必看 _高清在线观看